Euro Steel Danmark a/S

Euro Steels

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Följande sida informerar dig om vår integritetspolicy. Här beskrivs hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Om du vill läsa om vår cookiepolicy och vilka tredje parter som placerar cookies på vår sida, klicka på ikonen i det nedre vänstra hörnet. Här har du även möjlighet att välja vilka cookies vi får använda. Om du är intresserad av att läsa mer om cookies – vad de är, hur de används och vilka lagkrav som finns kring detta, följ länken här:

Personlig information

Allmänhet

Personuppgifter är all slags information som till viss del kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och behandlar sådan information. Det sker t.ex när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, på annat sätt använder tjänsterna eller gör köp via Webbplatsen.

Vi samlar och behandlar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på. I den mån du själv ger uttryckligt samtycke till detta och själv anger uppgifterna behandlas även följande: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsuppgifter. Detta kommer vanligtvis att vara i samband med att du skapar en inloggning eller köper.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, går förlorade, försämras eller kommer till obehöriga personers kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Ändamål

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som med största sannolikhet kommer att vara relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar, samt för att kunna tillhandahålla de tjänster du har efterfrågat, såsom t.ex. att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod

Informationen lagras under den tid som lagen tillåter och vi raderar den när den inte längre behövs. Perioden beror på informationens karaktär och bakgrunden till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när information raderas.

Offentliggörande av information

Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuella klick, geografisk plats, kön och ålderssegment osv. vidarebefordras till tredje part i den mån denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter som är inblandade genom att klicka på ikonen i det nedre vänstra hörnet. Informationen används för att rikta annonsering.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar information enbart för vår räkning och får inte använda den för sina egna syften.

Utlämnande av personuppgifter såsom namn och e-post m.m. kommer bara att ske om du ger ditt samtycke. Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan tillhandahålla din information med adekvat skydd.

Insikter och klagomål

Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan också när som helst invända mot användningen av information. Du kan också återkalla ditt samtycke för att uppgifter om dig ska behandlas. Om uppgifterna som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar om detta kan göras till: sl@euro-steel.dk. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att kontakta Datatilsynet.

Utgivare

Webbplatsen ägs och publiceras av:

Euro Steel A/S
Lundagervej 31
DK-8722 Hedensted
Telefon: +45 75 89 01 66
Email: sl@euro-steel.dk

Anders Nikolajsen
Försäljning/Logistik
Bjørn Møss
Försäljning/Logistik
Carsten Dalsgaard
Försäljning Skandinavien
Sofus Larsen
Försäljning/Logistik
Få erbjudanden